Writings

Photographs

Peter Blum
N.Y.C. January 1988

I photograph what I do not wish to paint and I paint what I do not wish to photograph  (Man Ray)

The photographs of Klaus Baumgärtner bear witness to his world. Things forgotten, unobserved, detached from their function become his hauntingly beautiful or quietly humorous subjects. He sets free the human content of objects, giving humanity to the often inhuman world around us. When I look to his photographs I recognize things not for what they are but for what he makes them.

MyCelium

Gerrit Willems
2013

Gevonden voorwerpen vormen in de geschiedenis van de moderne kunst een bijzondere categorie. Het kan niet heel moeilijk zijn om die geschiedenis te schrijven aan de hand van alledaagse voorwerpen. Begonnen als grap en antikunst zijn gebruiksgoederen, afgedankte huisraad, oude tijdschriften en alle mogelijke kunstarme objecten al vroeg in de vorige eeuw tot het artistieke repertoire van de kunstenaar gaan behoren. Niet-kunst werd kunst. Met alledaagse dingen hebben kunstenaars de vraag gesteld naar wat een kunstwerk is, de grens tussen leven en kunst willen slechten en commentaar geleverd op de populaire cultuur of het consumentisme. En, zo wonderlijk kan het gaan, we zijn schoonheid gaan zien in wattenbolletjes of prikkeldraad op een schilderdoek, een schoenlepel op een sokkel, tl-buizen tegen een wand, een collage van treinkaartjes en toegangsbewijzen. Een bladzijde uit een telefoonboek kan een gedicht zijn. Klaus Baumgärtner is schatplichtig aan deze geschiedenis. Hij heeft er zijn eigen episode aan toegevoegd.

Tom B says:

Rainer Brambach/Werner Lutz
Basel 1974

Tom B says:

A lot happens when I draw a line, says Tom B; it can turn into a blade of grass, that’s already a lot, a meadow, a cloud that floats by overhead.

A line, says Tom B, can carry with it a little song of trees, summer birds, and bumblebees.

The summerwind plays hide and seek
With the trees and the fleas on earth

I don’t have to write notes, says Tom B, I am the melody myself, I disappear, reappear, wherever I want.
I can be from Baden, Elsass, or Basel, I can be called Klaus Baumgärtner, holding instead of the golden orb of the empire, the pear of the Empire.
I could have been born in Ivry-Port in 1877 or somewhere else. Never has anyone anywhere seen my face. I accommodate everything, even myself.
When I go from right to left over the countryside, I see a big old house with its three cats and the many petit riens, that I like so much.
Not only in summer do they talk about me, in winter, too, the snow does not reveal the truth about me.
Nonetheless, says Tom B, when I draw a line underneath, something happens, but I am in the picture and I hold myself king-like within the frame.

Tom B. appeared in Klaus Baumgärtner’s work in the 1970s, a small figure, whose face is covered by a hat. He is his alter ego.